A Bhagavad-gítá / Ismertető

Az ókor történetíróinak legnagyobbika, a megvilágosodott látásmódú bölcs, Védavjásza feljegyzései szerint mintegy ötezer évvel ezelőtt az emberiséget akkoriban irányító családokon elhatalmasodott az igazságtalanság. Ekkor az Úr Krisna testet öltött, hogy emlékeztesse az emberiséget az élet és a létezés valódi értékeire. Visszavezette az embereket arra az igazságra, miszerint egyedül a transzcendentális Léttel fenntartott közvetlen kapcsolat képes az élet minden területét gazdagítani. Felszínre hozta az élet alapvető Valóságát képező abszolút Létet, és azt a gondolkodás, valamint az arra épülő cselekvés alapjaként mutatta be. A Lét, a gondolkodás és a cselekvés eme filozófiája az egységbe rendezett élet igazi filozófiája. Nemcsak a cselekvés sikerességét segíti elő, hanem fel is szabadít a cselekvés megkötő hatásai alól és beteljesedést hoz minden szinten. Ilyen az örök érvényű Igazság tanítása, amelyet az Úr Krisna Ardzsunának a Bhagavad Gítában átad.

részlet Maharishi előszavából

Ez az örökérvényű, nagyon gyakorlatias és átfogó tanítás most végre a magyar olvasóközönséghez is megérkezett. Kívánjuk, hogy olvasása segítsen mindenkit annak felismerésében, hogy a természetes boldogsággal átitatott, egyszerű létezés a valódi lényegünk, mely tiszta tudatosságként ott rejtőzik bennünk és mindenben.