Az élet rejtélyeinek feltárása / Bevezető

Jelen mű olvasása nem igényel sem tudományos, sem filozófiai előképzettséget. Egyszerű, azonban mégis kifinomult szövegezése, könnyen érthetővé teszi annak tartalmát minden Olvasó számára.

Az író sorra veszi a modern tudomány felfedezéseit és megállapításait világunkról, környezetünkről és testünkről, s a megválaszolatlan kérdésekre az ősi indiai és görög bölcseletekben keresi – és találja meg – a választ.

A szerző mélyreható tudást tár fel előttünk az alábbi fejezetek szerinti bontásban:

I. részA világegyetem eredeteAz üres tér erejeAz egyetemes rendAz egyetemes energiaA fejlődés eszméjeAz egészség és az orvostudományII. részKi vagyok én?Az elme és az értelemA dharma fogalmaA karma törvényeA májá tudományaA boldogsághoz vezető ösvény

„Ez a könyv, melyet elolvastam, nem kerül a polcomra. Ott marad az asztalomon, és életem végéig fogom majd olvasni. Tanulok belőle, és meditálok a gondolatain. Az a bölcsesség, melyre Gupta támaszkodik, amelyet szívében és lelkében hordoz, nem vallás, nem filozófia, nem hit és nem is tudomány, hanem metafizika. Egyetlen és abszolút őstudás, mindazokról a kérdésekről, amelyeken a világ és az emberi lét nyugszik.”

Müller Péter


„Gupta igazi világi ember. Kiterjedt ismeretekkel rendelkezik a modern tudomány elképzeléseiről és ismereteiről, miközben az ősi bölcseletekben is otthonosan mozog. Tökéletesen alkalmas arra, hogy a világ értelmiségi, vallási és politikai vezetőit napjaink gondjaival, valamint azok gyakorlati megoldásával megszólítsa. A Gupta által kínált megoldások a modern tudomány és az ősi bölcselet legjavából merítenek. Azzal, hogy a keleti és a nyugati hagyományok bölcseletével felfegyverkezve Gupta új utakat kínál a „kik is vagyunk?”, „hol vagyunk?” és az ehhez hasonló kérdésekre, egy szebb jövő reményét hozza el nekünk.”

Michael A. Cremo